Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Styrk det offentlige helsevesenet!

21.6.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Kristian Mateo Norheim, 4. kandidat for Rødt Rogaland
handler om
Portrettbilde: Privat. Hovedbilde: Presidencia de la República Mexicana, (CC BY 2.0)

Før helgen ble det publisert et leserinnlegg med overskriften «en valgfrihet som redder liv». I teksten tas det opp at det bør være lavterskel helsetjenester og at fritt behandlingsvalg er viktig fordi vi alle er ulike og har forskjellige behov. I tillegg påstås det at Høyre vil finansiere dette med statlige penger. Alt høres rosenrødt ut, men er det virkelig det?


For det første er jeg sterkt enig i at vi trenger flere lavterskel tilbud for hjelp, spesielt innenfor psykisk helse. Selv har jeg flere ganger vurdert å oppsøke psykolog, men det er jo ikke nødvendigvis det billigste. Det er synd at man ikke har råd til det man føler man trenger for å få hjelp i hverdagen. Derfor ønsker Rødt å bygge ut og styrke kommunale tilbud innen psykisk helse og psykiatri slik at det er forutsigbart for brukerne, styrke psykisk helsevern blant unge og ikke minst etablere flere statlig fullfinansierte lavterskel møteplasser.


Om psykisk helsehjelp er vi nok enige, selv om vi kanskje er noe uenige i fremgangsmåte. Det jeg derimot er rungende uenig i, er at fritt behandlingsvalg er det viktigste for å styrke norsk helsetjeneste. Skribenten skriver at alle er ulike og har forskjellige behov, derfor trenger vi fritt behandlingsvalg. Det er for såvidt helt sant at vi er ulike og har ulike behov, men hvorfor trenger vi fritt behandlingsvalg? Vi trenger heller et styrket, offentlig helsevesen som har ressurser til å behandle alle pasienter, uansett hva det er. Dette krever en enorm styrking i finansieringen og opplegget rundt helsetjenestene.


Videre skriver skribenten at Høyre vil finansiere fritt behandlingsvalg gjennom statlige penger. Jeg er utrolig spent på hvordan Høyre vil finne penger til dette med de økonomiske prioriteringene de har. Skal de kutte i de offentlige tjenestene for de svakeste gruppene, som brillestøtte og fysioterapi for brannskadede, eller skal de legge ned sykehus i distriktene for å slippe å bruke penger på det?


Ikke vet jeg, men uansett hvordan Høyre velger å finansiere fritt behandlingsvalg så er det en  økonomisk bommert å gjøre det. Høyres ønske om bedriftsstyrte helsetjenester betyr at det vil sitte eiere på toppen som kan ta utbytte av de statlige pengene som kommer inn. Det vil si at mine og dine skattepenger vil betale for at noen velger å gå på et privat sykehus, og de pengene vi betaler for dette vil kunne havne i lommeboken til en allerede styrtrik eier. Høyre er heller ikke kjent for å gi noe skatteøkning til disse styrtrike eierne, som betyr at pengene forsvinner ut og ikke går tilbake til fellesskapet.


Jeg vil heller betale skatt hvor jeg vet at pengene jeg betaler går tilbake til fellesskapet, til det beste for alle – ikke i lommeboken til en eller annen eier. Derfor støtter jeg helt og holdent Rødts modell hvor skattepengene brukes til å styrke det offentlige, fortsatt ha et gratis helsevesen hvor pengene som betales brukes på pasientene, og ikke et privatfly for eieren.


Rødt står sterkt i kampen for profittfri velferd. En kamp som er viktig for å sikre alle gode helsetjenester, hvor penger ikke avgjør om du har råd til behandling eller hvilken behandling du får. Menneskers liv fortjener bedre enn å bli omgjort til tall og statistikk for profittøkning til noen få rike mennesker. Rødt kan finansiere bedre og styrkede helsetjenester ved en nødvendig omlegging av skattesystemet hvor de rike bidrar mer enn de gjør i dag. Det er ikke bare mulig, det er nødvendig for å få et helsevesen som har plass og mulighet til å behandle alle.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.