Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Unge kristne og muslimer er redde for å dele troen sin offentlig. Det er et demokratisk problem

29.3.2022
Mange unge religiøse er redde for å bli stigmatiserte, bli misforstått, samt miste venner. Mennesker i dag forteller frimodig om alle mulige ting de er en del av, og hva som er viktig for dem. Hvorfor skal det være mindre greit å dele om troen sin? Majoritetsbefolkningen må bli mer tolerant overfor religiøse ytringer.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
William Matteus Fonn, videregående elev ved vg1 Kvitsund Gymnas, medlem i Laget NKSS
handler om
Privat

Ny forskning viser at unge ikke tørr å dele troen sin offentlig. Derfor må vi skape et debattklima hvor man ikke er redd for å bli sosialt ekskludert dersom man står fram som troende.

Unge kristne og muslimer er redde for å bli stigmatisert

Forskere ved universitetet i Agder intervjuet 25 unge muslimer og kristne om hvordan de ser på det å dele, samt snakke om det de tror på. Funnene ble presentert nylig i en forskningsartikkel. Der kommer det frem at kristne og muslimer ofte unngår å dele troen sin.

De er redde for å bli misforstått, miste venner og bli stigmatisert.

Den nye forskningen viser at selv om både unge kristne og muslimer ønsker å dele religiøst innhold på sosiale medier, er det mange som lar være. De er redde for å bli misforstått, miste venner og bli stigmatisert. Dette er en problematisk trend, og et demokratisk problem.

Samfunnet har gjort tro til en privatsak

I Laget, en kristen skoleungdom- og studentorganisasjon, jobber mange ungdommer fordelt på et par hundre lokallag, for å gjøre tro til et hverdagstema på sine skoler. Vi ønsker at elever skal få høre om gode grunner til å tro, men også stille kritiske spørsmål. Gjennom Laget får man et nettverk av støttespillere som heier en frem, og som utfordrer en til å være mer offentlig med troen sin.

Du skal få tro, men ikke ta troa di med deg inn i arbeidslivet, vennegjengen eller på skolen din.

Felles for både kristne og muslimer, er at de har lyst til å dele troen sin, men de hevder det er vanskelig i den norske og sosiale konteksten de er en del av. Det er kanskje ikke så rart når samfunnet vi er en del av foreslår at tro er en privatsak. Du skal få tro, men ikke ta troa di med deg inn i arbeidslivet, vennegjengen eller på skolen din. I Laget gjør vi akkurat det; tar med oss troa inn i arbeidsliv, blant venner og på skolen.

Det burde være rom for diskusjon

Intervjuobjektene i forskningen forteller at de vurderer nøye hvilket religiøst innhold de deler. Dette for å unngå sosial ekskludering, konflikter og religiøse diskusjoner. Har ikke samfunnet vårt rom for diskusjon lenger? Mennesker i dag forteller frimodig om alle mulige ting de er en del av og hva som er viktig for dem. Hvorfor skal det være mindre greit å dele om troen sin?

Majoritetsbefolkningen må bli mer tolerant overfor religiøse ytringer.

I samfunnet vårt toner mange unge ned religionen i frykt for stigmatisering. De er redde for å bli misforstått, samt miste venner. For å endre dette er det ikke gruppene man skal jobbe med, men det er majoritetsbefolkningen som må bli mer tolerant overfor religiøse ytringer.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.