Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Hva hadde du gjort hvis du kunne beholde 20 til 30 prosent mer av det du tjener?

6.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Benjamin Bringsås, president for Liberalistisk Ungdom
handler om
Foto: Liberalistene/ Liberalitisk Ungdom. Pengesedler: Nils S. Aasheim/Norges Bank

La oss ta for oss et tankeeksperiment: Hva hadde du gjort hvis du kunne beholde 20 til 30 prosent mer av det du tjener? Hadde du betalt ned lånet, eller kanskje pusset opp hjemmet? Kanskje investert i en ny bil eller spart opp til å bygge hus? Hadde du økt levestandarden din, eller kanskje du hadde tatt deg mer fri fra jobb - tid du kan bruke på hobbyer, familie eller kanskje reise.

Å kutte inntektsskatten er fullstendig mulig og det kan faktisk gjennomføres med et pennestrøkÅ kutte inntektsskatten er fullstendig mulig og det kan faktisk gjennomføres med et pennestrøk. Liberalistene har i samarbeid med samfunnsøkonomer utviklet en omfattende og nyskapende økonomisk strategi basert på Norges unike finansielle situasjon, der vi kan avskaffe all skatt på inntekt: Både formuesskatt, eiendomsskatt og inntektsskatt - og dermed følgelig også selvangivelsen. Dette ville hatt ekstremt positive ringvirkninger for både enkeltmennesker og næringsliv.

Strategien går kort forklart ut på å fryse offentlige utgifter på nåværende nivå, stryke all skatt på inntekt og deretter finansiere bortfall av skatteinntektene og gradvise økninger i budsjett knyttet til offentlige kjerneoppgaver gjennom lån fra Oljefondet.

Den økte veksten i næringslivet som følge av kuttet i skatt på inntekt og eiendom vil over tid stimulere til tilstrekkelig økte offentlige inntekter, gjennom privat forbruk og flat skatt samt renten på oljefondet og skatten på oljevirksomhet, til å etter noen år ta igjen statsbudsjettets underskudd. Dermed vil statens finanser og Oljefondet øke igjen etter noen år.

Alle kan få samme grad offentlig velferd som i dag, men med mer penger i lomma


Mange sitter med et inntrykk om at inntektsskatten er all skatt man betaler, eller at det i det hele tatt er statens primærkilde til inntekter. Det er faktisk ikke riktig. Inntekts- og formuesskatt utgjør faktisk “bare” 257 milliarder, som bare er nesten en femtedel av statens totale inntekter på 1242 milliarder. Til sammenligning er Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift på 358 milliarder, og merverdiavgiften er på 321 milliarder.

Liberalistenes strategi på å kutte all skatt på inntekt er dermed mulig å gjennomføre helt uten å kutte i velferdstjenester som folket er avhengig av. Med andre ord: Alle kan få samme grad offentlig velferd som i dag, men med mer penger i lomma. Det høres kanskje for godt ut til å være sant? Det vil hvert fall politikerne fortelle deg, for det hadde betydd at de ikke får kjøpt din stemmen ved å love bort gull og grønne skoger i valgkampløfter.

Vi kan ikke skatte oss til velstand. Skatt er et hinder for økonomisk utvikling


For å imøtekomme landets økonomiske utfordringer må vi få hele Norge i arbeid og løfte verdiskapningen. Vi trenger økt vekst i næringslivet og mer produksjon, for det er dette som gir grunnlag for økt kjøpekraft og bedre levestandard. Den beste måten å få flere i jobb på er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe mer.

Vi kan ikke skatte oss til velstand. Skatt er et hinder for økonomisk utvikling.

Null skatt på inntekt ville frigjort enorme summer i samfunnet som kan sette i gang hjulene i norsk næringsliv igjen etter en krevende koronaperiode. Vanlige folk hadde fått økt kjøpekraft og gjeldsbyrden hadde sunket i befolkningen. Penger kan spares, investeres i egne firmaer og innovative, smarte forretningsideer kan realiseres. Gründerskap og etablering av nye bedrifter vil blomstre. Unge mennesker kan lettere spare til egen bolig og sikre fremtidige generasjoner økonomisk. Vanlige mennesker med lave eller middels inntekter vil få mer penger som vil gjøre livet enklere, med mer valgfrihet.


Å fjerne skatt på inntekt er noe alle vil tjene på – både som samfunn og som enkeltindivider. Liberalistene går derfor som eneste parti i Norge inn for å fjerne skatt på inntekt fullstendig. For det bør ikke koste deg penger å skape verdier for samfunnet.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.