Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- NRK underbygger diskriminering av funksjonshemmede

23.6.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Skrevet av Guro Helene Sørdalen
handler om
Foto: Privat.

Nylig publiserte NRK en sak med overskriften “Satt i rullestol i to år - nå spiller han med Messi”. Holdningene som kommer til uttrykk gjennom denne overskriften og resten av artikkelen er et stort problem. NRK har ikke forstått hvor dypt diskrimineringen mot funksjonshemmede sitter i samfunnet vårt, og at slike overskrifter er med på å underbygge diskrimineringen.

Skjermbilde: NRK.no

Gjennom overskriften gir NRK et inntrykk av at et liv i rullestol ikke er like meningsfylt som et liv uten rullestol. Dette er nok et eksempel på at media støtter den holdningen folk flest har om at funksjonshemmedes liv ikke er verdige liv. Det er en tanke om at man må bli “fikset” for å være bra nok. Men det å ha en funksjonsnedsettelse er ikke et problem i seg selv, problemet er hvordan samfunnet møter deg.

At fotballspilleren det skrives om tidligere har sittet i rullestol er irrelevant for både artikkelen og hans fotballkarriere. Når man får en funksjonsnedsettelse er dessverre målet for mange å bli “fikset”, fremfor å få det bra med seg selv uavhengig av funksjonsvariasjon. Den holdningen blir en fortalt og tillært lenge før en rekker å tenke selv. Målet burde i stedet være å leve godt med funksjonsnedsettelsen en har, ikke å bli kvitt den.

“Vi får håpe det er lenge til du blir blind"

Da jeg fikk en øyesykdom og beskjed om at jeg kom til å bli blind var det helt greit for meg. Livet ga mening og det var en lettelse å få diagnosen. Likevel møter jeg på holdninger fra andre rundt meg om at det må gå bedre med synet mitt for at det skal gå bra med meg. Spørsmål om synet mitt har blitt bedre, eller kommentarer om at “vi får håpe det er lenge til du blir blind” påvirker selvfølelsen min på en måte du ikke kan forestille deg.

Gjennom holdningene NRK bygger opp under med sin overskrift sitter funksjonshemmede igjen med en følelse av at vi ikke er bra nok. For folk som nylig har fått en funksjonsnedsettelse kan det være ekstra sårt og vanskelig å få høre at livet ikke er verdsatt like mye som andres, spesielt dersom det er en sjelden diagnose det ikke finnes behandling for. Funksjonshemmede opplever et stort kroppspress. Det er en forventing om at kroppen skal fungere på en bestemt måte.

Foto: Privat.

Det viktigste er ikke om du bruker synlige hjelpemidler, men hva de hjelpemidlene gjør for din livskvalitet. Det viktigste er ikke om du er sjeldent eller ofte på sykehus, men at du får den hjelpen du trenger for at du kan ha det best mulig. Det viktigste er heller ikke om det går bedre eller dårligere med helsen din, det viktigste er at du lever det livet som er best for deg og at du får hjelp til å bli komfortabel enten du har mye eller lite utfordringer.

Medienes ansvar

Gjennom sin overskrift bidrar NRK til holdninger som skiller mellom “de funksjonshemmede” og “oss funksjonsfriske”. De bidrar til å stakkarsliggjøre en hel gruppe mennesker som er like forskjellige som resten av befolkningen. Media generelt har et ansvar de tar for lett på. Fordi samfunnets holdninger blir påvirket av overskrifter, nyhetsvinklinger og historiefortellinger.

For oss som ikke får synet tilbake, for de som aldri får hørselen tilbake, for de som aldri vil kunne “reise seg fra rullestolen” eller for de som hele tiden må forklare seg for sine usynlige sykdommer er slike holdninger svært ødeleggende. Vi kan bli vellykkede uten å høre, eller selv om vi har en kronisk sykdom vi aldri kommer til å bli frisk fra. Dette bør også NRKs nyhetsdesk ta inn over seg neste gang de skal lage en engasjerende overskrift.

Se Guros vlogg på vår Instagram, her:

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.