Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Det er skummelt å ikke definere seg som norsk når du er en del av det norske samfunn.

11.2.2022
I går kveld gikk debatten på TV med utspring fra Ahmed Fawad Ashraf sitt debattinnlegg «Norsk nok for de svina?». Jeg velger å skrive et innlegg om denne debatten da temaet traff meg personlig, samt min hjertesak «likestilling mellom ulike etniske minoriteter». Hva defineres som norsk? Kan jeg med tre nasjonaliteter definere meg som norsk? Passer jeg til de norske verdiene vi har i dag?
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Iris Eskic, Student ved BI International Business school og konkurrent i Miss Norway 2022
handler om
Roger Myrland


Ahmed Fawad Ashraf som var bakgrunnen for NRK Debatten på tirsdag kom med et godt poeng. Han har opplevd å bli plassert på utsiden av samfunnet når han har ønsket å være en del av det. Slengbemerkninger, kommentarer om at «du er ikke norsk» endte med at han snudde på utrykket «jeg er norsk» til at «jeg er født i Norge».

Dette er utrolig trist! Trist at en norskfødt person med norsk pass og innvandrerbakgrunn ikke blir akseptert i sitt fødeland. Jeg deler frustrasjonen og sinnet som må ha oppstått over årene etter utallige forsøk på å definere seg som norsk.


Men hva innebærer det egentlig å være norsk?

Hele 96% av et representativt norsk utvalg mente at å respektere norske lover og politiske institusjoner var viktig for å være norsk. Det var også viktig at man kunne snakke norsk og ha bodd lenge i Norge. Her tikker Ashraf på alle bokser. I følge dette representative utvalget er han en nordmann selv om enkelthendelser med mennesker som mener annerledes ikke er enig.

90% mente at for innvandrere å være godt integrert må de dele grunnledende verdier i det norske samfunnet. Men hva er grunnleggende verdier? Det er definitivt ikke ski, brunost og kvikk-lunsj. Grunnleggende norske verdier er å bidra til plass i samfunnet, være en del av og bidra til fellesskapet. Tro på likestilling og at alle har rett på de samme godene livet har å by på. Å være norsk betyr at du verdsetter andre mennesker og deres rett på rettigheter i livet. Ashraf definerer seg ikke som norsk, men ut i fra hans eksempler under debatten hvor han har opplevd urettferdigheter pga. hans innvandrerbakgrunn, vil man kunne tro at han har de samme verdiene enhver nordmann har? Er han ikke da norsk? Hvorfor ta avstand for de verdiene han selv har og verdsetter? Hvorfor ikke si «jeg er norsk»?

Det er skummelt å ikke definere seg som norsk når du er en del av det norske samfunn. Som innvandrer har man med seg en kultur som man har all rett til å definere seg som, men når man trer inn i den norske kulturen burde man sette seg inn i hvordan den også fungerer. Abid Raja, en norskfødt pakistaner med innvandrerfamilie, og foreldrene som ønsket for ham å ha pakistansk kultur og religion. Gjennom å delta i skole og utdanning skaffet Raja seg også norsk identitet. Han er et eksempel på at man kan tilhøre flere kulturer og identifisere seg som (i hans tilfelle) både norsk og pakistaner.

Norskbegrepet må utvides slik at flere faller under begrepet. Slik at mennesker som Ashraf faller under begrepet. Slik at en norskfødt person med innvandrerbakgrunn, eller innvandrer som har bosatt seg i Norge og følger de norske verdier kan definere seg som Norsk uten å bli hakket ned på og sett på som mindreverdig.

Norge har endret seg ekstremt mye siden pakistanerne begynte å innvandre til Norge for 40-50 år siden. Nasjonen vår er blitt et inkluderende samfunn hvor mange ulike etnisiteter lever side om side. Er nasjonen perfekt? Nei. I fjor var jeg ikledd en kystdrakt til 17. mai, og iført afrikanske fletter fikk jeg en kommentar som har brent seg fast i minnet: "Wow, så kult at du tørr kle deg i en norsk folkedrakt og iført afrikanske fletter samtidig. Du er riktig tøff". Jeg mener at en person med utenlandsk utseende skal være normalisert i samfunnet i dag, og at å se meg iført bunad og fletter ikke burde være overraskende. Men Norge har blitt bedre, vi er ikke perfekte enda, men vi er blitt bedre.


Kan en flerkulturell person kalle seg norsk?

Man kan absolutt kalle seg norsk selv om man har en annen kulturell bakgrunn. Man har all rett til å kalle seg norsk dersom man følger og verdsetter de Norske verdier, Jeg som er født og oppvokst i Norge med en mor fra Bosnia og en far fra Kongo definerer meg stolt som norsk, bosnisk og afrikansk.

Det norske samfunn beveger seg fremover når det gjelder inkludering av ulike etnisiteter. Jeg følte meg aldri norsk når jeg gikk på barneskolen for 12 år siden. Min hudfarge gjorde meg til et offer for rasisme og hets. Jeg var i et miljø hvor jeg ble lært at "raser" som meg er mindre verdt enn nordmenn. Jeg har hatt en identitetskrise gjennom min oppvekst, og det var ikke før videregående at jeg begynte å definere meg som Bosnisk. Men her er jeg. Et resultat av Norges utvidelse av begrepet "Norsk". I dag er jeg stolt av å være norsk, bosnisk og afrikansk.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.