Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Homoterapi er tortur og bør forbys

6.10.2021
15. oktober er det frist for skriftlige høringsinnspill til lovforslaget mot konverteringsterapi. Vi i Skeiv Ungdom synes lovforslaget er alt for dårlig slik det ligger fremme, og at det må gås mye kraftigere til verks for å forsvare folk mot denne forferdelige praksisen. Men hva menes med konverteringsterapi, og hvorfor liker vi ikke forslaget?
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, politisk nestleder i Skeiv Ungdom
handler om
Skeiv Ungdom ved Martine Haugland

Konverteringsterapi er en samlebetegnelse for en hel rekke ulike former for behandling av personer som bryter med samfunnets forventninger til kjønn og seksualitet. Det kan deles inn i tre kategorier; psykoterapautisk, medisinsk, og trosbasert. Det kan utføres av alle som står i en eller annen maktposisjon ovenfor noen andre, med alt fra trosledere, terapauter, lærere, prester og pastorer, foreldre og flere. Disse er ofte personer som sees som trygge voksenpersoner, som absolutt ikke burde stå for eller utsette folk for vold.


Elektrosjokkterapi og tvangssterilisering

Konverteringsterapi kan inkludere både fysisk vold som elektrosjokkterapi og tvangssterilisering, med mer - og psykisk vold i form av samtaleterapi, gruppeterapi, forbønn, sjelesorg, og lignende. I høringsnotatet er det betegnet som “behandlingslignende handlinger som har som formål å få en annen til å forandre eller fornekte (evt. undertrykke) sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet”. Konverteringsterapi kan ramme alle som ikke er cis eller heterofile, men rammer særlig personer i sårbare situasjoner. Særlig utsatte er da fort bifile og transkjønnede personer, som gjør det eksepsjonelt dårlig i Bufdirs nyeste levekårsundersøkelsen på LHBTQI-feltet.


Vi vet at det ikke er mulig å endre personers kjønn eller seksualitet med terapi, bare tvinge dem til å undertrykke seg selv. Hvorfor er det ikke et totalforbud som er på høring?


PTSD, angst, depresjon og selvmord er alle vanlige bivirkninger av å bli utsatt for konverteringsterapi

I våre kanaler har vi gått hardt ut og kalt konverteringsterapi det det er, nemlig tortur. Det å utsettes for konverteringsterapi, utsetter personer for ekstremt psykisk stress, og konsekvensene er mange av de samme som sees blant personer som har blitt utsatt for andre typer tortur. Posttraumatisk stress, angst, depresjon, suicidalitet og selvmord er alle vanlige bivirkninger av å bli utsatt for konverteringsterapi. Dette gjelder for folk i alle aldere, det er ikke lettere å bli utsatt for tortur når du er 30 enn når du er 13. Vi kan ikke akseptere at mennesker blir utsatt for sånt, uansett hvor pene ord som brukes om det. Om sjelesorg eller samtaleterapi brukes for å tvinge deg til å undertrykke din seksualitet eller kjønnsidentitet, er det tortur. Retten mot å bli utsatt for tortur, må ha forrang fremfor religionsfrihet, ytringsfrihet og retten til privatliv.

Lovforslaget som fremligger nå må skrotes, og skrives på nytt til å være et totalforbud.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.