Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Få dette språket inn i språkloven!

25.7.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Skrevet av Tina Angelica Lønnum
handler om
Rett
Foto: Privat

Mer enn det verbale


Kommunikasjon er så mye og består ikke bare av det rent verbale. Det er ikke alltid kroppen gjør som man vil og da kan det være vanskelig å utrykke seg på den måten man ønsker. Det er derfor bra at det finnes alternative kommunikasjonsmetoder.

Ikke ansett som et fullverdig språk


Alternativ supplerende kommunikasjon (ASK) er alt som bidrar til at en person som mangler deler av eller hele språket, får hjelp til å kommunisere. Det kan bestå av grafiske symboler, talemaskiner eller tegn til tale. Dette kan gi barn og foreldre en helt ny hverdag. Det er bare så synd at dette ikke er ansett som et fullverdig språk på lik linje med for eksempel tegnspråk. Denne forskjellen gjør det derfor vanskeligere å få innvilget hjelpemidler til å utøve språket i praksis.

Grunnleggende menneskerettigheter


Barn, ungdom og voksne med nevrologiske sykdommer, slagpasienter med afasi, og andre tilstander som rammer talesenteret kan ha god nytte av hjelpemidler ASK gir til å utrykke seg, og noen er helt avhengig av det. Det ene aspektet med ønsket om å få ASK inn i språkloven er prinsippet om grunnleggende menneskerettigheter. Det andre er mangel på ressurser i skoleverket som behersker hvordan man bruker ASK.

Enorme krav


Per i dag er det en avgrenset prosentandel av nordmenn som har kunnskaper om ASK. Det krever derfor enormt mye av foreldrene til et barn med verbale vansker å gi opplæring til assistenter og andre essensielle personer i en allerede utfordrende hverdag. For ikke å snakke om søknadsprosessen der skjemaer skal fylles ut. Energi og bruk av ressurser som kunne vært brukt på andre ting. Imens får man fortsette å argumentere for hvorfor dette er så viktig så kanskje det med tid og stunder kommer inn i språkloven, og det kreves inn skatt til opplæring av assistenter og lærere i skoleverket? 


Gi barn uten verbalt språk en stemme


Per dags dato er foreldre og enkelte 'ildsjeler' læremestre på dette feltet når det egentlig skulle vært obligatorisk kursing av førskolelærere. Engasjementet bør fortsette å gløde for denne saken. Vi må gi barn og ungdommer uten verbalt språk en stemme og overbevise politikere og andre med innflytelse hvor viktig dette er.


Det bør vel egentlig ikke være slik at man må argumentere eller gjøre seg fortjent til et språk!

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.