Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Dette skjer med Mustafa-saken nå

31.1.2022
Dette innlegget er skrevet av
Bjørn Norman, initiativtaker i «Stopp utkastelsen av Mustafa»
handler om
Rett
Foto: Fredrik Krogstad Gulseth

Mustafas sak behandles nå på nytt i UNE. Dermed er det mange som lurer på hva som skjer nå?

UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager på Utlendingsdirektoratets vedtak etter reglene i utlendingsloven og utlendingsforskriften. Kilde: Regjeringen.

Selv om Mustafa vant i retten, har saken falt tilbake til UNE. Selv om man vinner I retten, er det uansett UNE som har ansvaret for å komme med et nytt vedtak.

Mustafa vant muligheten til å prøve saken sin på nytt.

Det er ingen garanti for hva som blir utfallet, men det er en garanti for at Mustafa ikke får fortsette prosessen dersom han ikke får rettshjelp. Alle nordmenn har rett på fri rettshjelp og gratis advokat. Det har ikke Mustafa derimot. Mustafa må betale for rettshjelp fra egen lomme, samtidig som at han ikke får lov til å jobbe eller tjene egne penger. Det er derfor umulig for han å få rettshjelp uten innsamlede midler I regi av støttegrupper.

«Stopp utkastelsen av Mustafa!»-banner. Collage: Bjørn Norman

Den beste gaven for Mustafa hadde vært å sikre hans rett til rettsikkerhet. UNE etterspør mer dokumentasjon etter rettsaken som byr på nye omkostninger, det vi har samlet inn tidligere har gått til rettsaken der Mustafa vant mot UNE. Dette har blant annet Mustafas advokat Nicolai V. Skjærdal påpekt:

«Konsekvensen av dommen er at UNEs tidligere avslag på Mustafas søknad er kjent ugyldig, men det betyr ikke automatisk at hans søknad skal innvilges. Mustafa er derfor nok en gang satt i en usikker situasjon, og han står overfor enda en runde med UNE. På grunnlag av dommen fra Oslo tingrett arbeider Mustafa nå sammen med sin advokat med det mål å få innvilget oppholdssøknaden.» (Høyesterettsadvokat Nicolai V. Skjærdal.)

Hvis vi vil ha rettferdighet for Mustafa så må vi gi han muligheten til å få rettferdighet. Uten deg så hadde det vi ikke kommet noen vei.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.