Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Vi trenger et regjeringsskifte slik at Arbeiderpartiet kan lede an arbeidet for en norsk samtykkelov

8.9.2021
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Shania Tjellesen og Luna Synnøve Henry
handler om
Rett
Portrettbilder: Privat.

Debatten om en norsk samtykkelov har lenge vært opp til diskusjon uten store resultater. I helgen skjedde det derimot noe progressivt. På Arbeiderpartiets landsmøte ble det vedtatt at Ap går inn for en samtykkelov. Med andre ord vil Ap presisere i straffeloven at sex uten samtykke er voldtekt. 


Hvorfor trenger vi egentlig en samtykkelov?


Voldtekt er et betydelig samfunnsproblem i Norge. Hele 1 av 10 oppgir å ha vært utsatt for voldtekt, men det er også god grunn til å tro at det er store mørketall. Dette kan skyldes de svært få anmeldelsene, og de lange behandlingstidene. I tillegg er det urovekkende få saker som ender i domfellelse. Store deler av befolkningen vår går og venter på en rettferdighet som aldri ser ut til å komme.


Ja, en samtykkelov vil fungere


I 2018 innførte Sverige samtykkeloven, og Danmark gjorde det samme i 2020. Det er nå på høy tid at Norge følger sine nordiske naboer.


Ved å innføre en samtykkelov vil antall henleggelser kunne reduseres betraktelig. Om vi ser på statistikk fra Sverige, presentert av organisasjonen FATTA, ser vi at etter den svenske samtykkeloven ble innført har fler voldtekter blitt anmeldt, og det har vært en 75% økning i antall domfellelser. Det er mange som setter spørsmålstegn ved om samtykkeloven vil føre til endring, men her beviser svenskene at det fungerer!


Bevisbyrden vil alltid være en utfordring, “he said, she said”, og en samtykkelov vil ikke nødvendigvis kunne føre til flere håndfaste bevis. Likevel vil en slik lov være effektiv i den forstand at fravær av et “ja” skal tolkes som et “nei”, eller med andre ord at all sex uten samtykke er voldtekt.


Loven har også sett ut til å hjelpe ofrene på et personlig plan ved at færre legger skylden på seg selv for det de har vært utsatt for. Såkalt «victim blaming» minimeres, og fokuset flyttes fra den fornærmedes atferd til den tiltaltes handlinger.


En samtykkelov kan også endre de sosiale normene. Dersom loven forteller oss at sex uten samtykke er voldtekt, og at det vil straffes, sender det tydelig signal som igjen kan resultere i færre voldtekter. I Sverige har samtykke blitt en stor del av læreplanen i skolen, og å alltid søke samtykke normaliseres allerede fra en ung alder.


Det finnes mange misoppfatninger om voldtekt. En ser for seg den typiske mannen som gjemmer seg i en busk og voldelig angriper offeret i en mørk park. Dette er ikke tilfellet for de fleste. Gjerningspersonen er ofte kjent og kan både være menn og kvinner. Veldig mange opplever å fryse til under voldtekten. Det bidrar også til at få merker og sår blir igjen på kroppen. Derfor fungerer ikke dagens voldtektsparagraf som sier at gjerningsmannen må ha en truende atferd, eller at offeret må være bevisstløst eller ute av stand til å forsvare seg.


Samtykkeloven er også en essensiell del av likestillingskampen, med tanke på at det er flest kvinner som blir utsatt for seksuell vold. Samfunnet vil aldri bli likestilt før de som utøver vold blir stilt til ansvar for handlingene sine.


Den utløsende årsaken til den svenske samtykkeloven var da en ung jente i Umeå ble mishandlet av flere gutter med en glassflaske i 2013. Guttene ble frikjent fordi de stoppet da jenta begynte å blø, og retten mente at de ikke hadde som hensikt å skade jenta. Er det dette som må til for at loven skal endres i Norge? Eller noe enda verre?


Norge trenger et regjeringsskifte


Sex uten samtykke er voldtekt. Derfor trenger vi et regjeringsskifte til høsten slik at Arbeiderpartiet kan lede an arbeidet for en norsk samtykkelov som vil beskytte samfunnet, offeret, og endelig ta et oppgjør med den seksuelle volden.

Innlegget ble først publisert på vår gamle nettside og er republisert til glede for nye lesere.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.