Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Støre og Huitfeldt, ikke la bistanden dere gir til Ukraina gå på bekostning av andre som trenger minst like mye hjelp.

12.4.2022
Hvor blir det av den viktige, norske verdien «likeverd»? Vi har ingen rett til å ta fra bistanden som går til å gi jenter utdannelse, sikre dem sin selvstendighet og sin frihet for å gi det til andre kvinner og barn, bare fordi at de er nærmere oss. Vi har ingen rett til å ta fra bistanden som går til å mette magene til familier i Afrika, for å heller gi det til å mette magene til de som er nærmere oss. Vi kan ikke ta fra noen for å gi til noen andre.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Arina Aamir, spaltist i Jeune.no
handler om
PLAN International

Lytt også til de stumme skrikene!

Situasjonen i Ukraina er helt forferdelig. Sivile liv går tapt, millioner har flyktet fra sine hjem og utallige kvinner og barn er nødt til å starte et nytt liv i et fremmed land. Det at vi er et nærområde, gjør det enda viktigere at vi bidrar, og da er det både riktig og viktig at vi har lagt inn ressurser og midler til å bistå med den hjelpen vi kan fra vår side – men Støre og Huitfeldt, la ikke dette gå utover verdens fattigste. La ikke bistanden dere gir til Ukraina gå på bekostning av andre som trenger minst like mye hjelp. Vi kan, vi bør og vi SKAL kunne hjelpe flere på en gang.

Fryktelige forhold andre steder

Forholdene til jenter i Afghanistan er dramatisk. Dagen de endelig skulle få begynne på skolen igjen, ble de sendt hjem igjen av Taliban. Utdannelsen deres går tapt, og fremtiden deres blir uvisst.

I Jemen har vi det FN har kalt verdens største humanitære krise. I et land med en befolkning på rundt 30. millioner, er 24. millioner av dem avhengig av humanitær hjelp og beskyttelse (Flyktninghjelpen). Ti millioner av dem står på randen av hungersnød. Blant disse er det barn, ungdom og eldre.

I tillegg har vi land som Iran hvor kvinnene blir tvunget til å dekke seg til ved å bruke et hodeplagg. Gjør de ikke slik myndighetene vil, står de i fare for å bli dømt til 16 års fengsel. Mindreårige blir henrettet og myndighetene fratar sin befolkning deres grunnleggende rett til å ytre seg.

Dette er bare noen få av de grusomme forholdene mennesker andre steder i verden lever under.

Dette er bare noen få av verdens pågående konflikter. Dette er bare noen få av de grusomme forholdene mennesker andre steder i verden lever under. Dette er bare noen få sider av noen forferdelige omstendigheter uskyldige mennesker lever i.

Hvor blir det av den norske, viktige verdien om likeverd?

Det norske samfunnet har alltid lært meg at alle er likeverdige. Enten du er mann eller kvinne, ung eller gammel, fattig eller rik – eller kristen eller muslim. Likeverdighetsidealet er en så viktig verdi i det norske samfunnet at vi ikke nå kan snu ryggen til det å gi hjelp til noen på bekostning av andre.

Vi har ingen rett til å ta fra bistanden som går til å gi jenter utdannelse, sikre dem sin selvstendighet og sin frihet for å gi det til andre kvinner og barn, bare fordi er nærmere oss.

Vi har ingen rett til å ta fra bistanden som går til å gi jenter utdannelse, sikre dem sin selvstendighet og sin frihet for å gi det til andre kvinner og barn, bare fordi at de er nærmere oss. Vi har ingen rett til å ta fra bistanden som går til å mette magene til familier i Afrika, for å heller gi det til å mette magene til de som er nærmere oss. Vi kan ikke ta fra noen for å gi til noen andre.

Selv om en jente er født på andre siden av jorden, trenger hun det middagsmåltidet like mye som den ukrainske jenta gjør.

Det at noen er nærmere oss, gjør dem ikke mer verdt. Selv om et barn er født på den andre siden av jorden, trenger hen den mattetimen like mye som et ukrainsk barn gjør. Selv om en jente er født på andre siden av jorden, trenger hun det middagsmåltidet like mye som den ukrainske jenta gjør. Norge har aldri tidligere forskjellsbehandlet i nyere tid, og det håper jeg ikke vi gjør nå heller.

Vi må stille opp for alle som trenger hjelp

Vi har mulighet og vi har ressurser til å hjelpe Ukraina, samtidig som vi hjelper andre kvinner, barn og eldre andre steder i verden. Vi må vise at vi bryr oss, og at vi stiller opp for ALLE som trenger vår hjelp, og ikke bare noen. Vi er der for dem som trenger det, og forskjellsbehandler ALDRI. Jeg håper at regjeringen velger å lytte. Ikke bare fordi at jeg sier det, men fordi at livene til barn og kvinner andre steder avhenger av det. Samvittigheten min kunne aldri levd med å vite at jeg hadde tatt fra noen for å gi til noen andre. Det håper jeg ikke deres samvittighet gjør heller.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.