Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Hvordan kan vi hjelpe flyktningene? Bruk frivilligheten!

17.3.2022
Frivillige organisasjoner i Norge er viktige demokratiske bærebjelker. Da bør de ikke sitte stille i båten. Jeg håper at organisasjoner over hele landet hører med kommunen sin hvordan de kan bidra og kartlegger hvordan nettopp de med sin særegenhet, kan inkludere flest mulig i aktivitetene sine – enten det er på en politisk sommerleir, i et orkester, på speiding eller på søndagsskolen.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Isa Maline Isene, styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
handler om
Sverre Øygarden Eikill, LNU og Utenriksdepartementet

Etter to år med pandemi, er det på tide for frivilligheten å brette opp ermene og jobbe med aktiviteter for en bredere målgruppe. Slik får vi et enda mer inkluderende fellesskap.

I disse dager kommer mange unge ukrainere til Norge. Barn og unge som har fått hverdagen sin snudd på hodet på bare et par uker, skal plasseres rundt omkring i landets kommuner, og kommer til å ha behov for en meningsfull fritid. Her er vi mange lokale foreninger og organisasjoner som kan kanalisere engasjementet vårt ved å faktisk bidra til å gjøre hverdagen deres litt bedre.

Det er vanskelig å skulle be frivillige organisasjoner gjøre noe for samfunnet nå. De fleste har nok med å komme tilbake til hektene igjen etter en pandemi som har slitt hardt på både ansatte og frivillige. Likevel er det viktig at frivilligheten nå kjenner sin besøkelsestid, og jobber for å finne ut av hvordan de kan være et fristed også for flyktninger.


Selv om stat og kommune gjør mye for å inkludere flyktninger som kommer til Norge, kan de aldri erstatte det genuine engasjementet, fellesskapet og inkluderingen som skjer i frivillige organisasjoner.

Kraften i det frivillige felleskapet

Historisk har frivillige organisasjoner tatt på seg ansvarsoppgaver der stat og kommune ikke har strukket til. Som ikke-statlige aktører, kan de for eksempel gå inn i krigsherjede soner og hjelpe til på en måte ikke en fremmed stat kan gjøre. Men frivillige organisasjoner har også en nytte her hjemme.

De motvirker utenforskap og er skoler i at alles stemme teller og er like mye verdt – i tillegg til at de driver med aktiviteter som har egenverdi på sin unike måte.

For selv om stat og kommune gjør mye for å inkludere flyktninger som kommer til Norge, kan de aldri erstatte det genuine engasjementet, fellesskapet og inkluderingen som skjer i frivillige organisasjoner. Nettopp derfor er også frivillige organisasjoner så prekære i norsk beredskap. De motvirker utenforskap og er skoler i at alles stemme teller og er like mye verdt – i tillegg til at de driver med aktiviteter som har egenverdi på sin unike måte. Det er dette kraften i de frivillige fellesskapene handler om.

Oppfordring til organisasjoner over hele landet

For mange barn og unge som nå kommer til landet vårt, kan nettopp disse organisasjonene være det som skal til for at de får en så fin opplevelse som mulig – enten de er her under et langvarig eller kortvarig opphold. Frivillige organisasjoner i Norge er viktige demokratiske bærebjelker. Da bør de ikke sitte stille i båten. Vi i LNU håper at organisasjoner over hele landet hører med kommunen sin hvordan de kan bidra og kartlegger hvordan nettopp de med sin særegenhet kan inkludere flest mulig i aktivitetene sine – enten det er på en politisk sommerleir, i et orkester, på speiding eller på søndagsskolen.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.