Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Tilsvar
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Å si ja til grunnleggende religionsfrihet, er ikke et forsøk på «islamisering»

23.10.2021
Kirkeklokker er et religiøst utrykk som vi tillater, som lager lyd selv om man tror på kristendommen eller ikke. Hva er da forskjellen, om en moské lager lyd og uttrykker tilstedeværelse? ‍Denne såkalte inkluderingspolitikken til Frp, er ekskluderingspolitikk.
No items found.
Dette innlegget er skrevet av
Hannah Owe Hope, feminisme-, antirasisme- og inkluderingsansvarlig i AUF i Rogaland
handler om
Foto: Privat

Dette innlegget er et tilsvar til: «Nei til bønnerop fra moskéer. Vi skal ikke godta islamisering»

Norge er et vakkert, mangfoldig og flerkulturelt samfunn. Vi er et land med ulike livssyn, religioner, verdier og tankemåter. Vi er et samfunn der det ikke har noen betydning om hvem du elsker, hvilken hudfarge man har, eller hvem du tror på. Det vakreste med Norge er at vi har variasjon. Vi er et land hvor alle er unike.


Vi bor i et land der man får lov til å praktisere religion, og tilbe den guden man tror på. Vi er et samlet land, der man kan tro på hva som helst og fremdeles være en del av fellesskapet i vårt samfunn. Det er på tide at vi omfavner vårt multireligiøse samfunn, og at vi har et mer åpent syn til andre religioner.


Det er ikke ukjent at Frp, og politikere som for eksempel Jon Helgheim er skeptiske til religioner som Islam. Partiet fortsetter stadig med favoriseringen av kristendommen. Partiet godtar nemlig kirkeklokkene, men kritiserer bønnerop fra moskeer.  


Det er diskriminerende at man akseptere religiøse utrykk fra kristendommen, men ikke fra Islam. Norge er multireligiøst, og dette burde aksepteres og ikke kritiseres. Det er nemlig på tide å likestille alle religioner.


«Vi skal ikke godta islamisering»


Å si ja til grunnleggende religionsfrihet, er ikke et forsøk på «islamisering». Det er ekskluderende å ikke tillate kulturelle aktiviteter, selv om flertallet av samfunnet ikke står bak budskapet.

Norge har mange av andre kulturelle aktiviteter som vernes, som også burde inkludere bønnerop.

Kirkeklokker er et religiøst utrykk som vi tillater, som lager lyd selv om man tror på kristendommen eller ikke. Hva er da forskjellen, om en moské lager lyd og uttrykker tilstedeværelse?

Denne såkalte inkluderingspolitikken til Frp, er ekskluderingspolitikk.


I en tid der segregeringen blir verre og verre, så burde man stille strengere krav til integrering og kulturell assimilering av innvandrere

Å tillate religionsfrihet er nemlig det motsatte av segregering; det er inkludering. Om man tillater bønnerop, vil det nemlig føre til mer samhold og inkludering. Om man ikke aksepterer islamske trosuttrykk i det offentlige, vil man ikke skape rom for muslimer i Norge. Om man velger å akseptere kristne religiøse utrykk, men ikke skaper rom for andre religiøse så vil være grunnlaget for splittelse i et multireligiøst samfunn.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.