Gjør som tusenvis av andre debattglade nordmenn og følg oss på Instagram.
Nostrum
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

- Dagens debattkultur er ikke demokratisk nok. Slik skal vi styrke unge stemmer.

21.6.2021
Dette innlegget er skrevet av
Karine Skoglund, Anniken Elisenberg og Luqman Wadood fra Jeune.no
handler om
Bilder: Privat.

Sist uke, presenterte Ungdommens ytringsfrihetsråd, et råd bestående av 16 unge samfunnsengasjerte, en rapport om dagens ytringsklima. Konklusjonen er klar og tydelig: Det slippes ikke nok unge stemmer frem i debatten.


Den flersidige rapporten presenterer en rekke utfordringer i dagens debattklima. Den fremmer også flere forslag til hvordan mediehus kan bli enda flinkere på å få flere unge i debatten. Vi i Jeune har tatt frem pennen og notatblokka. 


Som en fersk debattarena for unge samfunnsengasjerte, tar vi rapportens funn og råd på alvor og innser at vi må tenke nyskapende for å møte utfordringene.


De som roper høyest får som oftest mikrofonen


Unge samfunnsengasjerte som snakker “først og høyest” blir oftest prioritert av mediene, skriver rådet i rapporten. Mens vi selvsagt mener det er positivt at det finnes flere unge samfunnsdebattanter som er ekstra komfortable i søkelyset, mener vi at den mørke siden av medaljen bør belyses; det er nemlig oppsiktsvekkende at flere unge opplever å bli overkjørt av de som roper høyest i debatter. 


Vi oppfordrer mediehusene til å gi rom til et større mangfold av unge samfunnsengasjerte ved å løfte dem med mindre skrive- og medieerfaring. Samtidig må de bli flinkere på å rekruttere “tausere” skribenter. Alle har nemlig noe å bidra med.


Fra dag én, har Jeunes uoffisielle visjon vært at “alle meninger skal frem”. Mens det i praksis har sine begrensninger, juridisk og etisk sett, er vi forkjempere for at et så bredt spekter av meninger skal kunne komme frem i den offentlige debatten. Vi mener det rett og slett ikke vil være mulig for oss å drive en demokratisk og rettferdig debattside for unge om vi favoriserer “de som taler høyest” og kun slipper frem kjente fjes.


Noe vi per i dag gjør for å likestille våre skribenter er at vi rangerer kronikkene vi får inn i kronologisk rekkefølge. Dette gjelder på vår nettside og våre sosiale medier. Den kronologiske strømmen sørger for at alle skribenter får like mye tid i søkelyset uavhengig av hvor kjente eller ukjente de er.


Selv om vi er stolte av å kunne hevde at den kronologiske rekkefølgen fører til likestilling og mindre favorisering blant våre skribenter, mener vi at det fortsatt er mer vi kan gjøre for å få frem flere tause stemmer. 


Vi vil, i løpet av de neste månedene, bli flinkere på å nå ut til våre følgere på sosiale medier som har mye på hjertet, men som ikke har noe tidligere skriveerfaring. Et eksempel på dette er unge følgere som ofte “reagerer” på det vi legger ut på sosiale medier og som engasjerer med våre innlegg, men som ikke har, av ulike årsaker, ytret sine tanker eller meninger i debatten.


Vi skal også rulle ut et debattmentorprogram i løpet av maimåneden. Programmet vil gjøre det mulig for helt ferske samfunnsdebattanter å ta kontakt med "veterane" debattanter, og få 1 til 1 personlig sparring og rådgivning. Følg med på vår Instagram for mer informasjon angående programmet. 


Videre, skal vi presentere et helt nytt konsept på jeune.no. Dette konseptet fokuserer på en gruppe unge vi mener ikke får nok tid i søkelsyet. Vi skal i løpet av maimåneden presentere en helt ny reportasjeserie som vil fokusere på utsøtte unge i sårbare situasjoner. Disse er unge med mye på hjertet som ofte ikke får mulighet til å få deres opplevelser og erfaringer hørt av andre. Vi mener sårbare unge fortjener en større plass i mediene og håper derfor vår nye serie om utstøtte unge blir en suksess.


Ghostet av de store mediene?


Flere unge skribenter opplever å bli ignorert eller satt til side av de store mediene. Vi har blitt kontaktet av flere unge som føler seg nedprioritert, at ytringene deres ikke er i mediehusets interesse og at de ikke blir sett fordi navnet deres ikke ringer noen bjeller. Selv om vi forstår at terskelen er høy for å få en kronikk publisert i en stor avis, mener vi det er leit at unge skribenter opplever å bli ignorert eller nedprioritert.


Jeune skal være en lavterskels debattside der skribenter med ulik bakgrunn, erfaring, kunnskap og tanker blir inkludert. Istedenfor å skyve vekk enkelte, trekker vi dem heller frem i lyset, hjelper dem med å få frem deres synspunkt og inkludere dem i debatt. 


Et nettverk kun for unge samfunnsengasjerte


I rapporten ble det også lagt vekt på at unge i dag savner et nettverk der unge samfunnsengasjerte kan dele sine opplevelser, støtte hverandre og få råd fra profilerte samfunnsdebattanter.


Dette ønsker vi i Jeune å gjøre noe med og har derfor opprettet en Facebook-gruppe forbeholdt unge som er åpen for alle som har lyst til å være med. Gruppen er en trygg arena der man kan dele opplevelser, erfaringer, gi råd og tips, samt oppmuntre hverandre.


Man trenger nødvendigvis ikke være politisk eller organisatorisk aktiv for å være med i gruppen. Det skal med andre ord være en arena hvor man kan lære av hverandre på tvers av tanker og ideer.


I Facebook-gruppen kan unge for eksempel stille spørsmål om hvordan det er å stå i en debatt, tips til å skrive en kronikk, råd for hvordan man kan roe nervene eller om hvordan man lager de beste argumentene.


Vi har også planer om å invitere kjente skribenter og samfunnsdebattanter som kan gi gode råd til ferske debattanter.


Frykt for manglende kunnskap


I rapporten kommer det også frem at det er for mange unge som føler de ikke har kunnskapen eller erfaringen som kreves for å delta i det offentlige ordskiftet. Mange føler også på redsel for å bli avfeid av meningsmotstandere på grunn av ung alder. Dette er oppsiktsvekkende og en problemstilling vi må ta på dypeste alvor.


For at ikke bare de samme stemmene går igjen er det viktig å inkludere, lytte og engasjere. Vi skal ikke ekskludere noen kun fordi de har lite erfaring. 


Kunnskapen et vedkommende sitter med blir ikke synlig før man velger å lytte, og det er en av grunnene til at alle stemmer er like viktige og er verdt å lytte til, uavhengig alder, kjønn og erfaring.


Jeune skal være en arena hvor unge ikke skal føle at terskelen er for høy, hvor alle skal tørre å bidra, og hvor alle stemmer blir lyttet til.


Det døende kronikkformatet?


I rapporten kommer det frem at leserinnlegg som sjanger kan oppleves som utdatert og fjernt for mange unge. Vi forstår at unge synes dette kan være utfordrende, og kan føre til at færre tar del i samfunnsdebatten da kravene blir “for høye”.


Ved å utforske ulike måter å få frem budskap på vil vi i Jeune gjøre terskelen for å delta i debatten lavere. Vi har blant annet laget en podkastserie hvor vi har inkludert unge som nødvendigvis ikke har fått en så stor plass i lyset. Dette er noe vi også ønsker å gjøre mer av.


I tillegg tar vi i bruk sosiale medier og inkluderer engasjerte unge på en interaktiv måte. Ved siden av publisering av tradisjonelle kronikker, ønsker vi å arrangere debatter i vloggformat, på apper som Snapchat og Instagram. Slik kan unge som ikke har en sans for kronikkformatet, delta i debatten på en mer lettvint og “ungdommelig” måte.


Vi skal fortsette å idémyldre nye måter for unge å uttrykke seg på. Vi nøyer oss ikke med å være en A4 debattside for unge. Vi ønsker å utvikle oss slik at vår plattform holder seg levende i den raskt utviklende digitale verdenen.


Vi vil gjerne høre fra dere om hvordan vi kan bruke teknologi og alternative formater for å fremme unge stemmer. Send mail til tips@jeune.no. Vi tar imot råd og tips med åpne armer.


Konklusjon


Rapporten som nå er kommet frem er ikke en vi bare kan legge i glemmeskuffen - det er noe som må tas tak i. 


Vi i Jeune kommer til å gjøre det vi kan for å senke terskelen for å ta del i samfunnsdebatten, inkludere og se flere, samt forsøke å engasjere flere unge til å ville og tørre å ytre sine meninger. Sist men ikke minst, vil vi fortsette å finne gode alternativer til kronikkformatet, slik at flere unge kan bli med i debatten.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.