Stilling
Nostrum
Debitis
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Vi må få bedre kjennskap til valgmulighetene våre!

16.12.2021
Vi er fire VG1-elever på tre forskjellige videregående skoler i Oslo. Det vi har til felles er at vi mener informasjonen vi fikk rundt søking til videregående skole ikke er tilstrekkelig.
No items found.
Fire VG1-elever. (Aktive i Unge Høyre)
Dette innlegget er skrevet av
Foto: Privat. Collage: Jeune.no

Snart skal et nytt kull søke seg inn på videregående. Derfor tenker vi at tiden er inne for å ta opp et forbedringspotensial i Osloskolen, nemlig kvaliteten på timene i faget utdanningsvalg. Per dags dato er ikke timene i utdanningsvalg informative nok når det gjelder å gi oss elever et godt nok overblikk over mulighetene for utdanningsløp vi elever har. Det må forandres!

Vi er fire VG1-elever på tre forskjellige videregåendeskoler i Oslo. Det vi har til felles er at vi mener informasjonen vi fikk rundt søking til videregående skole ikke er tilstrekkelig. Da vi i fjor selv gikk på ungdomsskolen og hadde valgmulighetene foran oss, var ikke utfordringen selve søkeprosessen, men heller den manglende kunnskap rundt valgmulighetene våre. Til tross for at vi hadde hatt utdanningsvalg som et fag i tre år, opplevde vi ikke at verken vi eller våre medelever hadde tilstrekkelig kjennskap til alle tilbudene skolesystemet tilbyr oss. Dette mener vi er et problem.

Norske elever går ut av ungdomskolen uten å ha et tilstrekkelig innblikk i hvilke muligheter, rettigheter og tilbud de har for videre utdanning. Skolen bør i større grad introdusere andre alternativer som friskoler, privatskoler, IB-skoler, og yrkesskoler for å øke elevers valgfrihet og kunnskap når de selv skal velge videre utdanning.

Konsekvensene av manglende kjennskap til mulighetene for videre utdanning er at elever mister motivasjon i skolehverdagen. For når så mange som 1 av 5 dropper ut av videregående eller ikke fullfører i løpet av fem år, kan det være at de har valgt feil linje. Da kan utdanningsvalg være med på å forebygge det i en tidlig alder. Det kan være vanskelig å vite hva man har lyst til å bli eller studere i en alder av 15-16. Jo tidligere vi får kjennskap, desto mer reflekterte og bevisste ungdommer blir vi.

Når det er så mange som ikke finner sitt sanne potensiale i de offentlige tilbudene som blir reklamert for i utdanningsvalg, kan man stille seg spørsmålet om hvorfor tilbud fra private aktører ikke likestilles med de offentlige i utdanningsvalgstimene.

Når man går fra ungdomsskolen over til videregående går man fra ett pensum med felles læringsmål for alle elever, til et bredt utvalg av forskjellige linjer, skoler og pensum. Her vet vi at alle elever kan finne noe som motiverer dem. Da hindrer vi også at vi får et stort frafall med elever helt i starten av VGS, på grunn av manglende kjennskap til alle de andre valgmulighetene de har utenom det offentlige. Derfor oppfordrer vi at skolene legger til rette for likestilt informering av både offentlige og private skoletilbud gjennom utdanningsvalgfaget på ungdomsskolen.

Skrevet av Vivianne Bach, 2. nestleder i Aker Unge Høyre, Mia Bødtker, styremedlem i Vestre Aker Unge Høyre, Leo Stub Køber, medlem i Unge Høyre og Derek Liang, medlem i Unge Høyre

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.