Pluss-ikon. Jeune.no - Un debatt
Jeune Norge logo. Logoen til Jeune Norge. Jeune sin logo.

- Samtykkelov - la oss lære av Sverige

"I 2018 innførte Sverige samtykkeloven, og Danmark gjorde det samme i 2020. Det er nå på høy tid at Norge følger sine nordiske naboer."


Shania Tjellesen & Luna Synnøve Henry

April 21, 2021, 10:31:40 AM

Debatten om en norsk samtykkelov har lenge vært opp til diskusjon uten store resultater. I helgen skjedde det derimot noe progressivt. På Arbeiderpartiets landsmøte ble det vedtatt at Ap går inn for en samtykkelov. Med andre ord vil Ap presisere i straffeloven at sex uten samtykke er voldtekt. 


Hvorfor trenger vi egentlig en samtykkelov?


Voldtekt er et betydelig samfunnsproblem i Norge. Hele 1 av 10 oppgir å ha vært utsatt for voldtekt, men det er også god grunn til å tro at det er store mørketall. Dette kan skyldes de svært få anmeldelsene, og de lange behandlingstidene. I tillegg er det urovekkende få saker som ender i domfellelse. Store deler av befolkningen vår går og venter på en rettferdighet som aldri ser ut til å komme.


Vil en samtykkelov fungere? Ja, mener vi


I 2018 innførte Sverige samtykkeloven, og Danmark gjorde det samme i 2020. Det er nå på høy tid at Norge følger sine nordiske naboer.


Ved å innføre en samtykkelov vil antall henleggelser kunne reduseres betraktelig. Om vi ser på statistikk fra Sverige, presentert av organisasjonen FATTA, ser vi at etter den svenske samtykkeloven ble innført har fler voldtekter blitt anmeldt, og det har vært en 75% økning i antall domfellelser. Det er mange som setter spørsmålstegn ved om samtykkeloven vil føre til endring, men her beviser svenskene at det fungerer!


Bevisbyrden vil alltid være en utfordring, “he said, she said”, og en samtykkelov vil ikke nødvendigvis kunne føre til flere håndfaste bevis. Likevel vil en slik lov være effektiv i den forstand at fravær av et “ja” skal tolkes som et “nei”, eller med andre ord at all sex uten samtykke er voldtekt.


Loven har også sett ut til å hjelpe ofrene på et personlig plan ved at færre legger skylden på seg selv for det de har vært utsatt for. Såkalt «victim blaming» minimeres, og fokuset flyttes fra den fornærmedes atferd til den tiltaltes handlinger.


En samtykkelov kan også endre de sosiale normene. Dersom loven forteller oss at sex uten samtykke er voldtekt, og at det vil straffes, sender det tydelig signal som igjen kan resultere i færre voldtekter. I Sverige har samtykke blitt en stor del av læreplanen i skolen, og å alltid søke samtykke normaliseres allerede fra en ung alder.


Det finnes mange misoppfatninger om voldtekt. En ser for seg den typiske mannen som gjemmer seg i en busk og voldelig angriper offeret i en mørk park. Dette er ikke tilfellet for de fleste. Gjerningspersonen er ofte kjent og kan både være menn og kvinner. Veldig mange opplever å fryse til under voldtekten. Det bidrar også til at få merker og sår blir igjen på kroppen. Derfor fungerer ikke dagens voldtektsparagraf som sier at gjerningsmannen må ha en truende atferd, eller at offeret må være bevisstløst eller ute av stand til å forsvare seg.


Samtykkeloven er også en essensiell del av likestillingskampen, med tanke på at det er flest kvinner som blir utsatt for seksuell vold. Samfunnet vil aldri bli likestilt før de som utøver vold blir stilt til ansvar for handlingene sine.


Den utløsende årsaken til den svenske samtykkeloven var da en ung jente i Umeå ble mishandlet av flere gutter med en glassflaske i 2013. Guttene ble frikjent fordi de stoppet da jenta begynte å blø, og retten mente at de ikke hadde som hensikt å skade jenta. Er det dette som må til for at loven skal endres i Norge? Eller noe enda verre?


Norge trenger regjeringsskifte


Sex uten samtykke er voldtekt. Derfor trenger vi et regjeringsskifte til høsten slik at Arbeiderpartiet kan lede an arbeidet for en norsk samtykkelov som vil beskytte samfunnet, offeret, og endelig ta et oppgjør med den seksuelle volden.

Portrettbilder: Privat. Hovedbilde: Luqman Wadood, jeune.no

Noe på hjertet? tips@jeune.no

Vipps Jeune Norge

Jeune.no får ikke pressestøtte (enda). Vipps til 665544 og hjelp oss med å holde nettsiden i live. 20kr er nok. 🧡

Penger går til drift av hjemmeside og utvikling avprosjekter rettet mot unge samfunnsengasjerte

© 2021 - Jeune Norge AS

Org.nmr: 926 569 279

4041, Hafrsfjord

Ans. Redaktør/ Daglig leder:

Luqman Wadood - luqman@jeune.no

Administrasjonen: admin@jeune.no

  • Snapchat
  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • LinkedIn
Vipps Jeune Norge

Vipps 665544

Støtt Jeune Norge

Penger går til drift av hjemmeside og utvikling av prosjekter rettet mot unge samfunnsengasjerte