Kjøp denne annonseplassen
Send mail
Dette innlegget gir uttrykk for skribentens holdning. Gjør som 200 andre unge og skriv for Jeune

– Norge er helt avhengig av de rike som sosialistene liker å snakke ned. Heia kapitalismen!

18.9.2021
Christina Hourani, FpU
Dette innlegget er skrevet av
Foto: Stortinget/ Privat.
Jeuneportalen.

Et åpent digitalt ressurssenter for spirende unge skribenter.

Les mer

Det er blitt veldig vanlig å høre mange ungdom som ønsker å avskaffe kapitalisme som et økonomisk system og erstatte det med sosialisme. Noen mener kommunisme er et mye bedre alternativ.

Men hva er kapitalisme egentlig? Og er det lurt å avskaffe den slik blant andre Rødt og SV har tatt til orde for?

Et fritt marked uten at staten skal hindre det

For å forenkle det litt, så handler kapitalisme om at staten ikke kan bestemme hva private bedrifter produserer, hvor de produserer det, hvordan og når. Kapitalisme er avhengig av et fritt marked, hvor man kan produsere, konkurrere, og selge varer eller tjenester uten at staten skal hindre det med høye skatter, mye regulering eller ved å nasjonalisere private bedrifter slik lederen i partiet Rødt har tatt til orde for under partilederutspørringen på NRK.

Kapitalismen bekjemper fattigdom

I 1990 levde 1,9 milliarder mennesker, tilsvarende 43% av verdens befolkning, for mindre enn 1 dollar dagen. Nå er det tallet redusert til 1,1 milliarder - altså 21% som lever under den fattigdomsgrensen. Nedgangen har skjedd takket være det frie markedet - hvor det er lov å lykkes.

Vil et sosialistisk økonomisk system der staten kontrollerer alt av privat økonomi redusere dette antallet ytterligere? Svaret på det er nei. Hvem vil ta risiko, investere og bruke store summer for at staten skal komme å tvangsnasjonalisere den bedriften man har brukt sin penger og tid på å bygge opp? Svært få, vil jeg si.

Derfor mener jeg at ved å øke skattene og tvangsnasjonalisere private selskaper, at man da gjør de som har minst en bjørnetjeneste. Norge er helt avhengig av de rike som sosialistene liker å snakke ned. Det er nettopp de som skaper arbeidsplasser, og hjelper folk til å hjelpe seg selv.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.