- Hvis det noensinne har vært tvil om at ordene vi bruker har betydning

Magnus Brandt Lågøyr, Unge Sentrum

6. Januar 2021 så vi konsekvensen av rasisme, konspirasjonsteorier, desinformasjon og et politisk klima hvor frykten blant media for å bli sett på som «partisk» har latt en autoritær skikkelse inspirere et mislykket kuppforsøk. Hvis det noensinne har vært tvil om at ordene vi bruker har betydning, så viste bildene fra den amerikanske kongressen oss viktigheten av hva vi sier.


Det at noen nå synlig har brutt den politiske transen som har vært pålagt dem av frykten for personlige politiske konsekvenser er absolutt en god ting, og et steg i riktig retning. Men de som fremmet konspirasjonsteoriene som til slutt materialiserte seg i form av en QAnon-supporter i visepresidenten sin stol i Senatet og konføderasjonsflagget vaiende på innsiden av det som skulle være demokratiet sitt høysete, vil for alltid være ansvarlige for å legitimere og bidra til et presidentskap preget av splittelse, autoritære tendenser og rasisme.


Selv om vi alle var sjokkert over hva vi var vitne til, er det viktig å huske at de som stormet kongressen ikke er representative for verken alle republikanere eller alle amerikanere. Dette var en gruppe mennesker som genuint trodde at vi prøvde å redde demokratiet og landet sitt. Det er lett å avskrive dem som ekstremister, og det er vel en beskrivelse jeg godt kan stille meg bak, men vi kan ikke avskrive og overse de underliggende årsakene som førte til et av de mørkeste øyeblikkene det amerikanske demokratiet sin historie.


Kombinasjonen av utenforskap, fremmedfrykt, frykt for endring og frustrasjon over en «elite» som har majoriteten av makta og pengene har vist seg å være en veldig lettantennelig blanding av følelser. Disse utfordringene var til stede i USA lenge før Trump kom til makta, men Trump og «Trumpism» er i dag ene og alene ansvarlig for å utnytte den frustrasjonen og frykten for å oppnå politisk vinning.


Selv om disse tendensene ikke er på langt nær så fremtredende i Norge, så finnes fremdeles de grunnleggende utfordringene med utenforskap, fremmedfrykt og lignende. Når vi prater i det offentlige rom eller med venner og familie er det viktig å anerkjenne disse utfordringene, og ikke dytte de som føler på disse tingene ut i utenforskapet. Vi har alle et ansvar, og en enorm mulighet, til å bruke ord og handling til å inspirere, inkludere og samle våre medmennesker. Det høres kanskje bare dumt og politiske korrekt ut, men angrepet på det som skal være demokratiet sitt høysete har vist oss viktigheten av hvordan vi prater om, og til hverandre. For selv om Trump og andre bruker sine ord og sin plattform til å splitte og utnytte folk for å nå sine politiske mål, har hver enkelt av oss muligheten til å bruke våre ord og våre handlinger til å inkludere og bygge et fellesskap basert på gjensidig respekt, tilhørighet og aksept for at folk er forskjellige.

Foto: Tyler Merbler,
Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

© 2021 - Jeune Norge AS

Org.nmr: 926 569 279

4041, Hafrsfjord

Ans. Redaktør/ Daglig leder:

Luqman Wadood - luqman@jeune.no

Administrasjonen: admin@jeune.no

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • LinkedIn

Vipps 665544

Støtt Jeune Norge

Penger går til drift av hjemmeside og utvikling av prosjekter rettet mot unge samfunnsengasjerte

Noe på hjertet? tips@jeune.no