ANNONSE
Norge trenger olje og gass.
Meld deg inn i FpU
Dette innlegget gir uttrykk for skribentens holdning. Gjør som 200 andre unge og skriv for Jeune

– Jeg trodde aldri jeg skulle engasjere meg partipolitisk. Så kom Partiet Sentrum

9.9.2021 15:23
Guro Helene Sørdalen, Unge Sentrum
Foto: Håvard Røgeberg Magelssen

Jeg har alltid hatt mye meninger og engasjement inni meg. Jeg har alltid fått høre at jeg burde melde meg inn i et parti. Men jeg har ikke følt det har passet meg - før nå.

Jeg har alltid brydd meg om funksjonshemmedes rettigheter og kjempet for det i organisasjoner og sosiale medier, men har lenge slitt med å finne et parti som jeg virkelig kunne stå inne for. Både med tanke på funkispolitikk og psykisk helse, men også andre saker som er viktig for meg som for eksempel asyl- og innvandringspolitikk eller klima.

Men så kom Partiet Sentrum, som har akkurat den helheten jeg ikke visste jeg så etter.

Det mangler noe i norsk politikk

Det er mange grunner til at jeg mener vi trenger Partiet Sentrum og Geir Lippestad på Stortinget. Først og fremst for alle de menneskene som har følt på det samme som meg - nemlig at det mangler noe i norsk politikk. For alle de stemmene som ikke blir hørt og for alle minoriteter som av ulike grunner faller utenfor, for de som ikke får delta i samfunnet på grunn av sosiale og økonomiske barrierer. For en offensiv klima og miljøpolitikk, fordi klimakrisen er vår tids største utfordring. For en aktivt næringsskapende politikk som tør å satse på nye grønne næringer.

Likestilling har alltid vært viktig for meg. På mange måter har vi kommet langt i likestillingen i Norge, men vi har fremdeles en lang vei igjen å gå. Likestilling handler om så mye mer enn likestilling mellom mann og kvinne. Det handler om rettigheter til alle kjønn, men det handler også om det faktum at du skal ha like rettigheter til å leve et godt liv uavhengig av hvem du er eller hvilket utgangspunkt du har.

Vi blir fremledes sett på som annenrangs borgere som blir nedprioritert både politisk og av media

Som en jente med nedsatt funksjonsevne har jeg virkelig fått føle på hvordan samfunnet begrenser mine muligheter. Senest i mars i år stemte stortinget ned FN konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (red. amn. CRPD). en av tre funksjonshemmede har opplevd hatkriminalitet, og 10% av disse har fått høre at de ikke fortjener å leve - jeg er en av de.

Mange partier snakker om at vi må “ta vare på de svake”, at alle skal oppleve likeverd eller at dette er en dugnad og at det er alles ansvar og sørge for at vi blir inkludert. Jeg mener at dette ikke handler om verken dugnad eller å ta vare på de svake. Vi er ikke svake, men vi blir svakere stilt på grunn av alle de barrierene som setter begrensninger for oss. Det handler heller ikke om likeverd, men om likestilling. Den holdningen vi ser i dagens samfunn viser at vi fremdeles blir sett på som annenrangs borgere som blir nedprioritert både politisk og av media.

Vi trenger politikere på Stortinget som er villig til å kjempe for et samfunn for alle

Partiet Sentrum er ikke bundet til tradisjonelle ideologier men bygger all politikk på FNs bærekraftsmål og menneskerettighetene, og det er nettopp det som føles så riktig. Alle mennesker skal ha de samme rettighetene og mulighet til å leve det livet de ønsker uavhengig av legning, kjønnsidentitet, hudfarge, religion og funksjonsevne. Alle skal få en mulighet til å fullføre skole, bestemme over eget liv og være trygg i det samfunnet vi lever i.

Vi er ikke svake, men vi blir svakere stilt på grunn av alle de barrierene som setter begrensninger for oss. Det handler heller ikke om likeverd, men om likestilling.

Dette handler ikke om likeverd eller dugnad - det handler om rettigheter. Det handler om at systemet og politikken er med på å bestemme hvem som har mulighet til å delta og hvem som faller utenfor. Når man først faller utenfor er det nesten umulig å komme tilbake. Vi trenger politikere på Stortinget som er villig til å kjempe for et samfunn for alle. Det er selvfølgelig bra for den enkelte, men det er også bra for samfunnet.

Er en stemme på Sentrum bortvasket?

Mange lurer på om en stemme til Sentrum er bortkastet og svaret er nei, en stemme på sentrum er viktig. Dette er Sentrum sitt aller første valg og vi må vise at vi har en plass i norsk politikk. Jeg mener vi trenger et parti på Stortinget som etter kampen mot utenforskap først. Norge trenger Partiet Sentrum.Klar for litt trygling?

Du kan støtte studentene bak Jeune ved å vippse det du vil til #665544, slik at vi kan fortsette å løfte frem unge stemmer. 20kr er mer enn nok!

Du kan også støtte oss ved å følge oss på Instagram.

Siste: