- FrP-forslag kan føre til flere trafikkdrepte

"For Ung i Trafikken er det uforståelig at FrP vil fjerne et tiltak som beviselig reduserer dødsulykker i trafikken. "

Henrik Pettersen Sunde, Ung i Trafikken

FrP fremmet nylig et forslag i Stortinget om å fjerne prikkbelastningen på førerkortet. Norges eneste trafikksikkerhetsorganisasjon for ungdom, Ung i Trafikken, mener det kan true Nullvisjonen.


Første nestleder i Transportkomiteen, Bård Hoksrud (FrP), meddelte til NRK at det heller må bygges nye veier og at det ikke er prikkbelastningen som gjør at Norge er best i verden på trafikksikkerhet.

–Det viktigste er å sørge for å bygge nye, moderne veier uten møteulykker, sa Hoksrud til Dagsnytt 18.


Hoksrud mener at det også må fokuseres på bedre kjøreopplæring og skape en tryggere bilpark.

Selvfølgelig er alt Hoksrud peker på viktig – men vi skal også huske på at hele 90 prosent av ulykker i trafikken skyldes menneskelige feil. Det hjelper lite at bilene og veiene er hypermoderne, om ikke holdningene er det.


Om du i dag får åtte prikker på førerkortet i løpet av tre år, taper du retten til å føre motorvogn i seks måneder. Er du på prøvetid får du dobbel prikkbelastning.


For Ung i Trafikken er det uforståelig at FrP vil fjerne et tiltak som beviselig reduserer dødsulykker i trafikken. Siden år 2000 har Norge redusert drepte ungdommer i trafikken med 80 prosent. Prikkbelastningen har vært en viktig bidragsyter til den positive utviklingen.


Forslaget til Fremskrittspartiet er også distriktsfiendtlig. Den verste råkjøringen skjer i grisgrendte strøk, og vi frykter at forslaget vil forsterke ulykkesbildet i distrikts-Norge ytterligere - spesielt blant unge.


Det er heller ikke første gang Fremskrittspartiet sår tvil rundt trafikksikkerhetstiltak. Tidligere i år fikk de flertall sammen med SV for å fjerne den obligatoriske helseattesten som kreves av eldre sjåfører. I tillegg til å fjerne helseattesten, har FrP nedfelt i sitt forslag til partiprogram å legge ned Utrykningspolitiet. I sin tid var de også imot bilbeltepåbud.


Trafikksikkerhet er tydeligvis ikke så nøye for FrP, og dersom forslaget om å fjerne prikkbelastningen får flertall, er visjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, truet.

Portrettbilde: Sigmund Sagberg. Hovedbilde: OBRE Oslo Brann- og redningsetat (CC BY 2.0)

© 2021 - Jeune Norge AS

Org.nmr: 926 569 279

4041, Hafrsfjord

Ans. Redaktør/ Daglig leder:

Luqman Wadood - luqman@jeune.no

Administrasjonen: admin@jeune.no

  • Facebook
  • Instagram
  • TikTok
  • LinkedIn

Vipps 665544

Støtt Jeune Norge

Penger går til drift av hjemmeside og utvikling av prosjekter rettet mot unge samfunnsengasjerte

Noe på hjertet? tips@jeune.no