ANNONSE
Norge trenger olje og gass.
Meld deg inn i FpU
Dette innlegget gir uttrykk for skribentens holdning. Gjør som 200 andre unge og skriv for Jeune

- Er du klar for nok et unormalt studieår?

9.8.2021 18:01
Skrevet av Oscar Alexander Undahl, nestleder i AUF-studenter Trondheim
Foto: Privat.

Dårligere undervisning men høyere eksamenskrav

Pandemien krevde en flytting av undervisning fra forelesningssaler til det digitale. Vi så ulike fremgangsmåter blant forelesere hvor noen tok overgangen godt, mens andre ikke har klart omstillingen. Studenter har blitt møtt med opptak av forelesninger fra tidligere år og noen møtes med korte lydfiler og beskjeder om å ta alt ansvar selv. De dårlige løsningene og rotete oppsett trekker ned læringsutbyttet. Samtidig har vi sett kunstig høye eksamenskrav. Dette henger ikke sammen. Spesielt for nye studenter rett fra videregående skole har overgangen vært hard.

Klare retningslinjer trengs

Nå har flere universiteter og høgskoler varslet et ønske om å igjen ta i bruk fysisk undervisning. Hva skjer da om campus må stenge ned eller smitten øker? Det trengs en statlig gitt veileder med klare retningslinjer for den digitale undervisningen og fokus på studenten. Først da kan alle få like muligheter frem mot eksamen. Vi kan ikke forvente bedre resultater, når utgangspunktet har vært dårligere.

Digitaliseringen av undervisningen

Digital undervisning har store potensialer. Det gir mulighet for hybridløsninger hvor noen studenter kan holde seg hjemme mens andre er på campus, det gir mulighet til å se forelesning i områder der du selv er komfortabel og det fjerner en potensiell stressfaktor knyttet til reise. Det åpner også opp for å følge undervisning selv når en er syk.

Digitalisering bærer også med seg muligheten for å i større grad tilrettelegge for studenter. Dette kan gjøres gjennom blant annet digitalisering av lærebøker gjennom lydopptak, bruk av programmer for forstørring av tekst og det åpner opp for mulighet til å gi ut pensum på både nynorsk og bokmål ettersom man ikke trenger å være redd for kostnader knyttet til trykking og salg av fysiske bøker.

Bilde av skribenten, Oscar Alexander Undahl, nestleder AUF-studenter i Trondheim. Foto: Privat.
Bilde av skribenten, Oscar Alexander Undahl, nestleder AUF-studenter i Trondheim. Foto: Privat.

Det er samtidig viktig å opprettholde fokus på den fysiske læringsarenaen som oppmøte på campus og fysiske forelesninger gir. Studenter er avhengige av sosiale arenaer og er avhengige av campus for nettopp sosialisering. Med bakgrunn i dette bør det også opprettes et krav om at fag som kan gjennomføres fysisk også skal ha tilbud om dette, og ikke totalt erstattes av digitalt opplegg.

Jeg er lei av halvdårlige løsninger

Med dagens løsning får studenter flest kun de negative sidene ved digital undervisning, men få av de gode. Arbeiderpartiet vil stille høyere krav til undervisningskvaliteten og intensiteten på norske universiteter og høgskoler. Vil vi ha et høyere utdanningstilbud for alle med universell utforming.

Jeg er lei av halvdårlige løsninger. Henrik Asheim, du og regjeringa har sviktet oss studenter. Er du klar for nok et unormalt studieår?

Klar for litt trygling?

Du kan støtte studentene bak Jeune ved å vippse det du vil til #665544, slik at vi kan fortsette å løfte frem unge stemmer. 20kr er mer enn nok!

Du kan også støtte oss ved å følge oss på Instagram.

Siste: