Stilling
Nostrum
Debitis
Jeune.no («skjønn») er et studentdrevet talerør for unge. Gjør som over 300 andre unge og skriv for Jeune.

– Å avvikle prøver og eksamen er feil medisin

27.8.2021
No items found.
Fredrik Iversen, leder i Rogaland Unge Høyre
Dette innlegget er skrevet av
Foto: Privat.

En tid som består av skippertak, hard jobbing, stress og press

For veldig mange elever er karakterer i videregående noe som skaper stress og unødvendig press. Problemet er ikke karakterer i seg selv, men hvordan vi gjennomfører eksamen og prøver.

I dag gjennomføres eksamener for videregående i enten mai eller juni. Eksamenstiden er en tid som for mange består av skippertak, hard jobbing, stress og press. Å få gode karakterer er viktig for dagens «generasjon prestasjon», men dagens ordning er ikke til elevenes beste. Vi må gi elevene mer frihet til å velge når de skal ha eksamen.

Å avvikle prøver og eksamen er feil medisin

Jeg er i grunnen veldig glad for at vi har eksamen og karakterer i videregående. Eksamen er den eneste muligheten elevene har på å bli bedømt av en anonym sensor. Det er ekstremt viktig. Jenter gjør det gjennomsnittlig mye bedre enn gutter på prøver, men ser vi på anonyme nasjonale prøver gjør de det like bra. Det er et argument i seg selv for å innføre flere anonyme prøver i skolen, men vi må også se mer på hvordan vi setter opp fagene og prøvene.

I Vg1 er det fem fellesfag. I Vg2 er det åtte. I Vg3 har man 4 eksamener. Alt dette skjer på veldig kort tid. Vi har alle prøvd å grave frem noe vi lærte for 10 måneder siden fra den bakerste kroken av hjernen, og det er ikke lett – hvertfall ikke når man har ørten andre fag man også kan komme opp til eksamen i.

Å avvikle prøver og eksamen er feil medisin. Mange vil nok klare seg fint, men jeg er bekymret for de som trenger å bli vurdert av andre enn sin egen lærer. De mister den muligheten dersom dette fjernes.

Det er heller ikke til elevenes beste å ha skippertak og et enormt stress i en liten periode. Å lære alle fag på en gang vil bare føre til dårlige resultater og mindre motivasjon. Vi må heller endre dagens ordning og innføre en semestermodell.

Elevenes beste

Semestermodell betyr at man har avsluttende fag hvert semester i stedet for hvert år. Da vil vi kunne forebygge stress og skippertak. En annen åpenbar grunn til å ta i bruk denne ordningen er at det er slik det fungerer i høyere utdanning. Da har man ett og ett fag, og mindre eksamensperioder to ganger i året i stedet for et eksamenskaos på våren. Studieforberedende skal jo nettopp være forberedende til videre studier. Hva er da vitsen med å ta i bruk en års-modell som ikke er overførbar til høyere utdanning?

Alt for mange elever føler i dag de ikke er forberedt på studier etter videregående. Det er kanskje ikke så rart når det er såpass store forskjeller mellom de to utdanningsnivåene. Hvis vi vil gjøre det lettere for elever å bli studenter er innføring av en semesterordning helt åpenbar.

Verdens beste skole

Ved å innføre semestermodell i videregående kan vi forebygge karakterpress, gjøre elevene mer forberedt til høyere utdanning og skape en skole tilpasset alle. I et Norge på sitt beste har vi verdens beste skole. Og i verdens beste skole lærer elevene i sitt eget tempo – ikke gjennomsnittets.

Vipps til #665544 for å støtte studentene bak denne nettsiden.